Contact to us

Posted on / by jrmtank / in บทความ

ขั้นตอนการติดตั้งถังบำบัด

process-install-3

1. ขุดดินให้ได้ความลึกเหมาะสมกับขนาดถัง และตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหกเหลี่ยม หรือเสาเข็มไม้ที่ก้นหลุมเพื่อป้องกันการทรุดตัวของถัง
ปรับก้นหลุมด้วยทรายหยาบ และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวนเสาเข็มขึ้นอยู่กับขนาดความจุของถังและพื้นที่ติดตั้งด้วย
)
2. วางถังลงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว เติมน้ำให้ถึงระดับท่อน้ำทิ้ง เพื่อป้องไม่ให้ถังบำบัดเกิดการลอยตัวและการยุบตัวของถังจากแรงดันดินและน้ำจากภายนอก
3. ต่อท่ออ่อน (ท่อ FLEX) เข้าที่ปลายท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งของถังบำบัดและยึดด้วยสายรัดให้แน่น
4. กลบด้วยดินหรือทรายหยาบ
*** หมายเหตุ ไม่ควรใช้ดินผสมกรวด อิฐหัก เศษไม้ หรือวัสดุหยาบ เป็นวัสดุที่ใช้ในการกลบทำให้ถังเกิดความเสียหายได้

5. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบปากถัง เพื่อฝังวงแหวนยึดฝาถังไว้กับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเสริมความแข็งแรงในขณะ ปิด-เปิดฝาถัง
(ในกรณ๊ที่ไม่ใช้ฝาเหล็กหรือฝาก ABS ไม่ต้องเทคอนกรีตรอบปากถัง)
6. ทั้งนี้จะต้องต่อท่อระบายอากาศ เพื่อการถ่ายเทอากาศที่เกิดขึ้นภายในถังได้อย่างสะดวกและกลิ่นไม่ย้อนกลับไปภายในอาคาร


*** หมายเหตุ รูปร่างของถังและขนาดอาจแตกต่างจากรูปภาพ
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อแผนกควบคุมคุณภาพ 02-8071044 ต่อ 314

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม่ปฎิบัติตามวิธีการติดตั้ง

ใส่ความเห็น