Contact to us

Posted on / by jrmtank / in บทความ

ขั้นตอนการติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส

ขั้นตอนการติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส

ข้อควรระวัง

  1. ข้อต่อทางน้ำเข้า/ออกไม่ควรเป็นโลหะ (ป้องกันการเกิดสนิม)
  2. พื้นที่ตั้งถังต้องไม่เอียง
  3. ควรตรวจสอบเช็ควาวล์ (ต้องใส่ให้ถูกด้าน)
  4. ไม่ตั้งถังใกล้โลหะที่เป็นสนิม (เช่นรั้วบ้านที่เป็นโลหะ)
  5. การตั้งระดับลูกลอยต้องต่ำกว่าทางน้ำเข้า (ป้องกันน้ำล้นถัง)
  6. น้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำประปา มาตรฐานน้ำประปา ความกระด้าง 120 พีพีเอ็ม คลอไรด์ 30 พีพีเอ็ม แร่ธาตุรวม 140 พีพีเอ็ม สนิมเหล็ก 0.02 พีพีเอ็ม ความกระด้าง 70 พีพีเอ็ม
  7. ห้ามใช้บรรจุน้ำบาดาล, น้ำกร่อยและน้ำเค็ม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม่ปฎิบัติตามลักษณะการติดตั้ง

ใส่ความเห็น