Contact to us

ถังเก็บน้ำบนดิน Magma (CCRL)

สะอาด โดดเด่น ทันสมัย ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

  • รุ่น CCRL ขนาด 1000, 1500, 2000, 3000, 5000
  • สีทรายเหลือง, ทรายเขียว, ทรายเทา
  • รับประกัน 20 ปี *** ตามเงื่อนไขของบริษัท

โดดเด่น ทันสมัย ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

SPECIFICATION

CCRL-Spec_052021

ACCESSORIES

การรับรองมาตรฐาน

ดาวน์โหลด