Contact to us

ถังเก็บน้ำฝังดิน CW

คุณภาพอันดับ 1 ของการเก็บน้ำฝังดิน เพื่อคุณภาพน้ำที่สะอาด
ปลอดภัยสำหรับคนที่คุณรัก

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

  • รุ่น CW ขนาด 650, 850, 1000, 1200, 1800, 2200, 3300, 5000, 10000 ลิตร
  • สีฟ้า
  • รับประกัน 1 ปี *** ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

คุณภาพอันดับ 1 ของการเก็บน้ำฝังดิน
เพื่อคุณภาพน้ำที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับคนที่คุณรัก

SPECIFICATION

CW-CWR-Spec-052021

ACCESSORIES

การรับรองมาตรฐาน

ดาวน์โหลด