Contact to us

jareonmitr
Posted on / by admin / in ข่าวสาร

JAROENMITR CSR จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “ฟื้นผืนดิน คืนผืนป่า สู่ธรรมชาติ”

บริษัท เจริญมิตร จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมยิงเมล็ดพันธุ์ไม้ปลูกป่า ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัด กาญจนบุรี ภายใต้โครงการ “ฟื้นผืนดิน คืนผืนป่า สู่ธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึก สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความรู้พร้อมประสบการณ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบของจิตอาสา ซึ่งนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศป่าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น