Contact to us

Category: News/Promotion

jareonmitr
News/Promotion

JAROENMITR CSR

บริษัท เจริญมิตร จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมยิงเมล็ดพันธุ์ไม้ปลูกป่า ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัด กาญจนบุรี ภายใต้โครงการ “ฟื้นผืนดิน คืนผืนป่า สู่ธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึก สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความรู้พร้อมประสบการณ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบของจิตอาสา ซึ่งนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศป่าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น…
JrmToSiriraj
News/Promotion

Jaroenmitr Pan Nam Jai to Siriraj

เจริญมิตร ปันน้ำใจ ให้ศิริราช บริษัท เจริญมิตร ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช ภายใต้โครงการ ‘เจริญมิตรปันน้ำใจให้ศิริราช’ โดยทุกๆ การขายถังเก็บน้ำบนดิน จะสมทบทุนบริจาคเงิน 50 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ