Contact to us

Posted on / by admin / in บทความ

ถังเก็บน้ำคุณภาพต้องผลิตจากวัสดุเอลิเซอร์ (elixir)

ถังเก็บน้ำคุณภาพต้องผลิตจากวัสดุเอลิเซอร์ (elixir) วัสดุเอลิเซอร์ (elixir) เป็นพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับการผลิตถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ   ส่วนขั้นตอนของการผลิตนั้น เราจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “การคอมพาวด์” ขั้นสูงของ SCG โดยการอัดรีดวัสดุจะใช้ความร้อนและความดัน ทำให้ตัววัสดุพอลิเมอร์กับผงสีรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
  – วิธีการนี้จะทำให้ถังเก็บน้ำแข็งแรง สวยงาม หายห่วงเรื่องสีหลุดลอก และที่สำคัญก็คือวัสดุเอลิเซอร์ ไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแต่อย่างใด

ใส่ความเห็น