Contact to us

ถังบำบัดน้ำเสีย CS

คุณภาพอันดับ 1 ของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อคุณภาพน้ำที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการออกแบบเพื่อบำบัดน้ำเสียทุกชนิด
เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่ดีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

  • รุ่น CS ขนาด 650, 850, 1000, 1200, 1800, 2200, 3300, 5000, 10000 ลิตร
  • สีดำ
  • วัสดุ พลาสติก LLDPE
  • รับประกัน 1 ปี *** ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

คุณภาพอันดับ 1 ของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อคุณภาพน้ำที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการออกแบบเพื่อบำบัดน้ำเสียทุกชนิด เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่ดีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

SPECIFICATION

รุ่น ขนาดความจุ [ลิตร] เส้นผ่าศูนย์กลาง [เมตร] ความสูง [เมตร] ท่อน้ำเข้า [นิ้ว] ท่อน้ำออก [นิ้ว] ท่อระบายอากาศ [นิ้ว]
CS

650 1.00 1.25 4 4 1
850 1.15 1.30 4 4 1
1000 1.20 1.35 4 4 1
1200 1.30 1.40 4 4 1
1800 1.45 1.70 4 4 1
2200 1.45 1.80 4 4 1
3300 1.70 2.05 4 4 1
5000 2.08 2.06 4 4 1
10000 1.80 4.85 6 6 2

ACCESSORIES

การรับรองมาตรฐาน

การรับรองมาตรฐาน