ถังเก็บน้ำบนดิน CYLIC (CREL)

สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยหนึ่งเดียว
วัสดุที่ใช้ผลิตคือ ELIXIR ควบคุมการผลิตโดยกลุ่มปิโตรเคมี เครือซีเมนต์ไทย

สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยหนึ่งเดียว
วัสดุที่ใช้ผลิตคือ ELIXIR ควบคุมการผลิตโดยกลุ่มปิโตรเคมี เครือซีเมนต์ไทย

คุณสมบัติพิเศษของ ELIXIR

ไม่เป็นสนิม

ไม่เกิดตะไคร่น้ำ

ป้องกันแสง UV

สีสวยไม่จืดจาง

ผลิตจากวัสดุที่สัมผัสอาหารได้