Contact to us

ถังเก็บน้ำสแตนเลส รุ่นก้นเรียบ

คุณภาพและความปลอดภัย ที่ให้คุณมากกว่า

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

  • รุ่น ก้นเรียบ ขนาด 200, 300, 400, 550, 750, 900, 1100, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000
  • ไม่เป็นสนิม
  • ไม่เกิดตะไคร่น้ำ
  • แข็งแรงทนทาน
  • ไม่ก่อให้เกิดสารละลายที่เป็นพิษต่อร่างกาย
  • รับประกัน 5 ปี *** ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ทนทานด้วยคุณภาพและความปลอดภัย
คุณสมบัติพิเศษของถังเก็บน้ำ Stainless
ไม่เป็นสนิม
ไม่เกิดตะไคร่น้ำ
แข็งแรงทนทาน
ไม่ก่อให้เกิดสารสะลายที่มีพิษต่อร่างกาย

SPECIFICATION

ACCESSORIES

การรับรองมาตรฐาน

ดาวน์โหลด