Contact to us

ถังเก็บน้ำบนดิน Magma (CEM)

โดดเด่น ทันสมัย ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

  • รุ่น CEM ขนาด 350
  • สีหินขัด
  • วัสดุพลาสติก Elixir
  • รับประกัน 20 ปี *** ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

โดดเด่น ทันสมัย ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

SPECIFICATION

รุ่น ขนาดความจุ [ลิตร] เส้นผ่าศูนย์กลาง [เมตร] ความสูง [เมตร] ท่อน้ำเข้า [นิ้ว] ท่อน้ำออก [นิ้ว] ท่อน้ำทิ้ง [นิ้ว]
CEM
350 0.66 1.25 1 1 1

ACCESSORIES

การรับรองมาตรฐาน

ดาวน์โหลด