Contact to us

ถังเก็บน้ำบนดิน Magma (CCR)

โดดเด่น ทันสมัย ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

  • รุ่น CCR ขนาด 550, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 6000
  • สีหินแกรนิตเขียว, สีหินขัด, สีหินแกรนิตเทา
  • วัสดุพลาสติก Elixir
  • รับประกัน 20 ปี *** ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

โดดเด่น ทันสมัย ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

SPECIFICATION

รุ่น ขนาดความจุ [ลิตร] เส้นผ่าศูนย์กลาง [เมตร] ความสูง [เมตร] ท่อน้ำเข้า [นิ้ว] ท่อน้ำออก [นิ้ว] ท่อน้ำทิ้ง [นิ้ว]
CCR
550 0.75 1.55 1 1 1
750 0.75 2.00 1 1 1
1000 1.00 1.80 1 1 1
1500 1.05 2.05 1 1 1
2000 1.20 2.30 1 2 1
3000 1.35 2.60 1 2 1
6000 1.80 2.68 2 2 2

ACCESSORIES

การรับรองมาตรฐาน

SPECIFICATION