Contact to us

ถังเก็บน้ำบนดิน Butterfly (BF)

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

  • รุ่น BF ขนาด 550, 750, 1100, 2000
  • สีหินแกรนิตเขียว, หินขัด, แกรนิตเทา
  • วัสดุ พลาสติก ELIXIR
  • รับประกัน 20 ปี *** ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

แบบสี

 ทรายหินขัด

 ทรายเขียว

 ทรายเทา

SPECIFICATION

รุ่น ขนาดความจุ [ลิตร] เส้นผ่าศูนย์กลาง [เมตร] ความสูง [เมตร] ท่อน้ำเข้า [นิ้ว] ท่อน้ำออก [นิ้ว] ท่อน้ำทิ้ง [นิ้ว]
BF

550 0.75 1.55 1 1 1
750 0.75 2.00 1 1 1
1100 1.00 1.91 1 1 1
2000 1.23 2.00 1 2 1

ACCESSORIES

การรับรองมาตรฐาน

anti
kmutt

ผลการทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

              โดยห้องปฎิบัติการกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอริเมอร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียและการลดลงของเชื้อหรือความสามารถในการกำจัดเชื้อของวัสดุถัง JRM กับ 99.9% เมื่อเทียบกับถังทั่วไป

วัสดุถังทั่วไป

วัสดุถัง JRM

ดาวน์โหลด