Contact to us

ถังเก็บสารเคมี

ถังเคมี

นวัตกรรมเทคโนโลยี “ถังเก็บสารเคมี” เพื่ออุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่ง
ด้วยดีไซน์และการผลิตที่ทันสมัย (NEW CREATIVE & DESIGN AND ROTO-MOLDING FULL PROCESS) ออกแบบและดีไซน์ที่สวยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
โครงสร้างถังแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยการผลิตที่ทันสมัย มั่นใจกว่าด้วยระบบฝาเกลียวร่องลึกปิดแนบแน่นสนิทกว่า ช่วยป้องกันฝุ่นและแมลงได้อย่างปลอดภัย