Contact to us

ถังเก็บน้ำฝังดิน CW

คุณภาพอันดับ 1 ของการเก็บน้ำฝังดิน เพื่อคุณภาพน้ำที่สะอาด
ปลอดภัยสำหรับคนที่คุณรัก

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

  • รุ่น CW ขนาด 650, 850, 1000, 1200, 1800, 2200, 3300, 5000, 10000 ลิตร
  • สีฟ้า
  • วัสดุ พลาสติก LLDPE
  • รับประกัน 1 ปี *** ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

คุณภาพอันดับ 1 ของการเก็บน้ำฝังดิน
เพื่อคุณภาพน้ำที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับคนที่คุณรัก

SPECIFICATION

รุ่น ขนาดความจุ [ลิตร] เส้นผ่าศูนย์กลาง [เมตร] ความสูง [เมตร] ท่อน้ำเข้า [นิ้ว] ท่อน้ำออก [นิ้ว] ท่อระบายอากาศ [นิ้ว]
CW
650 1.00 1.25 1 1 1
850 1.15 1.30 1 1 1
1000 1.20 1.35 1 1 1
1200 1.30 1.40 1 1 1
1800 1.45 1.70 1 1 1
2200 1.45 1.80 1 1 1
3300 1.70 2.05 1 1 1
5000 2.08 2.06 1 1 1
10000 1.80 4.85 2 2 2

ACCESSORIES

การรับรองมาตรฐาน

ดาวน์โหลด