Contact to us

รุ่นก้นนูน

ทนทานด้วยคุณภาพและความปลอดภัย คุณสมบัติพิเศษของถังเก็บน้ำ Stainless ไม่เป็นสนิม

ทนทานด้วยคุณภาพและความปลอดภัย

คุณสมบัติพิเศษของถังเก็บน้ำ Stainless

ไม่เป็นสนิม

ไม่เกิดตะไคร่น้ำ

แข็งแรงทนทาน

ไม่ก่อให้เกิดสารสะลายที่มีพิษต่อร่างกาย