ภาคเหนือ

   โรงงานผลิต สาขาเชียงใหม่

   • 98 หมู่ 1 ต.แซ่ช้าง  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
   • 053 129 197
   • 0632079316
   • LINE ID : 0632079309
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 18.723324, 99.162745

   สาขาเชียงใหม่ 2

   สาขาเชียงใหม่ 3

   • 12 หมู่ 4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50130
   • 053 491 729
   • 063 207 9318
   • LINE  : 0632079318
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 18.84555, 99.016444

   สาขาเชียงใหม่ 4

   สาขาเชียงใหม่ 5

   • โฉนดที่ดินเลขที่ 59357 เลขที่ 971 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
   • 063 207 9320
   • LINE  : 0632079320
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 18.74325, 99.00676

   สาขาแพร่

   • โฉนดที่ดินเลขที่ 8141 เลขที่ดิน 1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
   • 054 522 885
   • 063 207 9322
   • LINE  : 0632079322
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 18.114992, 100.1384422

   สาขาน่าน

   • โฉนดที่ดิน 4721 ถ.บ้านเจดีย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
   • 054 774 463
   • 063 207 9323
   • LINE  : 0632079323
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 18.763498, 100.7623137

   สาขาพะเยา

   • โฉนดที่ดินเลขที่ 2096 เล่มที่ 21 ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
   • 054 480 340
   • 063 207 9321
   • LINE  : 0632079321
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 19.1781366, 99.900741

   สาขาเชียงราย

   • โฉนดที่ดินเลขที่ 47704 เล่มที่ 478 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
   • 053 774 112
   • 063 207 9324
   • LINE  : 0632079324
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 19.8592378, 99.8182332

   สาขาเชียงราย 2

   • โฉนดที่ดินเลขที่ 6144,6154,6155v ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
   • 063 207 9325
   • LINE  : 0632079325
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 19.9853517, 99.8619847