ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   โรงงานผลิต สาขาขอนแก่น

   • 41 หมู่ 7 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
   • 043 472 036
   • 063 207 9326 , 086 459 7684
   • LINE ID : 0632079326
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 16.4494166,102.6920801

   สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น

   • เลขที่ 330 ต.ชุมแพ อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น (ตรงสีแยกเทศบาลเมืองชุมแพ)
   • 043 312 621
   • 063 207 9327
   • LINE  : 0632079327
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 16.5406434,102.1080178

   สาขาร้อยเอ็ด

   • โฉนดที่ดินเลขที่ 32984 เลขที่ดิน 3 เล่ม 330 หน้า 84 ต.ดงลาน อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด
   • 043 519 047
   • 063 207 9329
   • LINE  : 0632079329
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 16.0551643,103.6200777

   สาขาสุรินทร์

   • 524 หมู่ 6  ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
   • 044 040 589
   • 063 207 9331
   • LINE  : 0632079331
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 14.8786441,103.5272303

   สาขาบุรีรัมย์

   • เลขที่ 77081 เลขที่ดิน 1312  ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
   • 044 690 399
   • 063 207 9330
   • LINE  : 0632079330
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 14.9772428,103.0715266

   สาขาศรีสะเกษ

   สาขาสกลนคร

   สาขากาฬสินธุ์

   • เลขที่ 25184,1369 เลขที่ดิน 14 อ.เมืองกาฬสินธิ์ จ.กาฬสินธิ์ (ข้างเทสโก้โลตัสกาฬสินธุ์)
   • 043 811 626
   • 063 207 9328
   • LINE  : 0632079328
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 16.4237278,103.5063374

   สาขายโสธร

   • เลขที่ 21053 เล่ม 211  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร (ตรงสี่แยกน้ำคำน้อย)
   • 063 207 9335
   • LINE  : 0632079335
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 15.8108965,104.1564052

   สาขามุกดาหาร

   • เลขที่ 7413 ,7423 เลขที่ดิน 18 ,19 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
   • 042 612 457
   • 063 207 9336
   • LINE  : 0632079336
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 16.5604332,104.719688

   สาขาชัยภูมิ

   • เลขที่ 2461 ต.นาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (ตรงข้าโชว์รูมมิซูบิชิชัยภูมิ)
   • 044 824 334
   • 063 207 9338
   • LINE  : 0632079338
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 15.774454,102.025928

   สาขากันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

   • เลขที่ 285 เลขที่ 495 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
   • 063 207 9334
   • LINE  : 0632079334
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 14.6468008,104.6395294

   สาขาสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

   • เลขที่ 63 เลขที่ดิน 1 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
   • 063 207 9341
   • LINE  : 0632079341
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 17.4740407,103.4674494

   สาขาเลย

   • เลขที่ 9863 เลขที่ดิน 99 ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
   • 063 207 9342
   • LINE  : 0632079342
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 17.5175867,101.7250041

   สาขานางรอง จ.บุรีรัมย์

   • เลขที่  248 เลขที่ 183 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
   • 063 207 9340
   • LINE  : 0632079340
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 14.6344763,102.7830635

   สาขาวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

   • 40460 เลขที่ดิน 33 หน้าสำรวจ 1742 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
   • 063 207 9343
   • LINE  : 0632079343
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 15.1749829,104.8572797

   สาขาอำนาจเจริญ

   สาขามหาสารคาม

   • เลขที่ 46574 เลขที่ดิน 800 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   • 063 207 9345
   • LINE  : 0632079345
   • 08.00 น. – 17.00 น.
   • 16.2135889,103.2798502