Thai Chinese (Simplified) English

รุ่นก้นเรียบ

ทนทานด้วยคุณภาพและความปลอดภัย

คุณสมบัติพิเศษของถังน้ำ Stainless

  • ไม่เป็นสนิม
  • ไม่เกิดตะไคร่น้ำ
  • แข็งแรงทนทาน
  • ไม่ก่อให้เกิดสารสะลายที่มีพิษต่อร่างกาย

 

 

รุ่นและความจุ (ลิตร) เส้นผ่าศุนย์กลาง(เมตร) ความสูง(เมตร) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ขาตั้ง(เมตร)
200 0.56 1.05 3/4 1 0.35
300 0.56 1.37 3/4 1 0.35
400 0.66 1.38 3/4 1 0.35
550 0.76 1.38 3/4 1 0.35
750 0.90 1.41 3/4 1 0.35
900 0.98 1.41 3/4 1 0.35
1100 1.08 1.41 3/4 1 0.35
1600 1.30 1.46 3/4 2 0.35
2000 1.45 1.46 3/4 2 0.35
2500 1.60 1.46 3/4 2 0.35
3000 1.45 2.10 3/4 2 0.35
4000 1.45 2.60 3/4 2 0.35
5000 1.60 2.60 3/4 2 0.35
6000 1.60 3.20 3/4 2 0.35