Thai Chinese (Simplified) English

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โรงงานผลิต สาขาขอนแก่น  
   
41 หมู่ 7 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
   
043 472 036  
     
086 459 7684  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
16.4494166,102.6920801  
   
     

 

สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น  
   
เลขที่ 330 ต.ชุมแพ อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น (ตรงสีแยกเทศบาลเมืองชุมแพ)
   
043 312 621  
     
092 141 7040  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
16.5406434,102.1080178  
   
     

 

สาขาร้อยเอ็ด  
   
ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
   
043-519-047  
     
089-455-7105  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
16.0551643,103.6200777  
   
     

 

สาขาสุรินทร์  
   
524 หมู่ 6  ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
   
044 040 589  
     
-  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
14.8786441,103.5272303  
   
     

 

สาขาบุรีรัมย์  
   
เลขที่ 77081 เลขที่ดิน 1312  ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
   
044 690 399  
     
-  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
14.9772428,103.0715266  
   
     

 

สาขาศรีสะเกษ  
   
142/18 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
   
045 911 067  
     
088 124 3197  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
15.1068158,104.3751589  
   
     

 

สาขาสกลนคร  
   
เลขที่ 4571 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
   
042 972 173  
     
-  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
17.143564,104.116878  
   
     

 

สาขากาฬสินธุ์  
   
เลขที่ 25184,1369 เลขที่ดิน 14 อ.เมืองกาฬสินธิ์ จ.กาฬสินธิ์ (ข้างเทสโก้โลตัสกาฬสินธุ์)
   
043 811 626  
     
082 470 2478  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
16.4237278,103.5063374  
   
     

 

สาขายโสธร  
   
เลขที่ 21053 เล่ม 211  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร (ตรงสี่แยกน้ำคำน้อย)
   
-  
     
089 499 3950  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
15.8108965,104.1564052  
   
     

 

สาขามุกดาหาร  
   
เลขที่ 7413 ,7423 เลขที่ดิน 18 ,19 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
   
042-612-457  
     
099-128-7395  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
16.5604332,104.719688  
   
     

 

สาขาชัยภูมิ  
   
เลขที่ 2461 ต.นาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (ตรงข้าโชว์รูมมิซูบิชิชัยภูมิ)
   
044 824 334  
     
082 489 1672  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
15.774454,102.025928  
   
     

 

สาขากันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  
   
เลขที่ 285 เลขที่ 495 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
   
-  
     
099 330 7170  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
14.6468008,104.6395294  
   
     

 

สาขาสว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
   
เลขที่ 63 เลขที่ดิน 1 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
   
-  
     
082 793 9158  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
17.4740407,103.4674494  
   
     

 

สาขาเลย  
   
เลขที่ 9863 เลขที่ดิน 99 ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
   
-  
     
082 793 8272  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
17.5175867,101.7250041  
   
     

 

สาขานางรอง จ.บุรีรัมย์  
   
เลขที่  248 เลขที่ 183 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
   
-  
     
061 781 5456  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
14.6344763,102.7830635  
   
     

 

สาขาวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  
   
40460 เลขที่ดิน 33 หน้าสำรวจ 1742 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
   
-  
     
061 769 9247  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
15.1749829,104.8572797  
   
     

 

สาขาอำนาจเจริญ  
   
ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
   
-  
     
099 694 0951  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
15.8535614,104.6313729  
   
     

 

สาขามหาสารคาม  
   
เลขที่ 46574 เลขที่ดิน 800 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   
-  
     
061 769 9238  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
16.2135889,103.2798502