Thai Chinese (Simplified) English

ภาคเหนือ

 

โรงงานผลิต สาขาเชียงใหม่

98 หมู่ 1 ต.แซ่ช้าง  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
053 129 197
089 455 3984
 08.00 น. - 17.00 น.

 


สาขาเชียงใหม่ 2

144/1 หมู่ 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
-
094 639 4928
 08.00 น. - 17.00 น.
 18.723324,99.162745

 


สาขาเชียงใหม่ 3

12 หมู่ 4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50130
053 491 729
-
 08.00 น. - 17.00 น.
18.84555,99.016444

 


สาขาเชียงใหม่ 4

 210/2 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50130
053 141 098
-
 08.00 น. - 17.00 น.
18.74325,99.00676

 


สาขาเชียงใหม่ 5

โฉนดที่ดินเลขที่ 59357 เลขที่ 971 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
-
088 094 9875
 08.00 น. - 17.00 น.
18.74325,99.00676

 


สาขาแพร่

โฉนดที่ดินเลขที่ 8141 เลขที่ดิน 1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
054 522 885
-
 08.00 น. - 17.00 น.
18.114992,100.1384422

 


สาขาน่าน

โฉนดที่ดิน 4721 ถ.บ้านเจดีย์ ต.ดู่ใต้  อ.เมือง จ.น่าน
054 774 463
080 671 8750
 08.00 น. - 17.00 น.
18.763498,100.7623137

 


สาขาพะเยา

โฉนดที่ดินเลขที่ 2096 เล่มที่ 21 ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
054 480 340
094 617 4002
 08.00 น. - 17.00 น.
19.1781366,99.900741

 


สาขาเชียงราย

โฉนดที่ดินเลขที่ 47704 เล่มที่ 478 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
053 774 112
093 228 0739
 08.00 น. - 17.00 น.
19.8592378,99.8182332

 


สาขาเชียงราย 2

โฉนดที่ดินเลขที่ 6144,6154,6155vต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
061 781 5460
 08.00 น. - 17.00 น.
19.9853517,99.8619847