Thai Chinese (Simplified) English

ภาคเหนือ

 

โรงงานผลิต สาขาเชียงใหม่ 

 


053 129 197
089 455 3984


สาขา เชียงใหม่2

 

144/1 หมู่ 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
-
094 639 4928
08.00 น. - 17.00 น.
 18.723324,99.162745

 


 

สาขา เชียงใหม่ 3

12 หมู่ 4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50130
053 491 729
-
08.00 น. - 17.00 น.

18.84555,99.016444

 

   


 

สาขา เชียงใหม่ 4

210/2 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
053 141 098
-
08.00 น. - 17.00 น.

18.74325,99.00676

 

 


สาขา เชียงใหม่ 5

เลขที่ 971 ตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
-
088 094 9875
08.00 น. - 17.00 น.

18.74325,99.00676

 

 

 

 

 

 

 

  

สาขาเชียงใหม่ 5  
   
โฉนดที่ดินเลขที่ 59357 เลขที่ 971 ตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
   
-  
     
088 094 9875  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
18.753439,99.953001  
   
     

 

สาขาแพร่  
   
โฉนดที่ดินเลขที่ 8141 เลขที่ดิน 1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
   
054 522 885  
     
-  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
18.114992,100.1384422  
   
     

 

สาขาน่าน  
   
โฉนดที่ดิน 4721 ถ.บ้านเจดีย์ ต.ดู่ใต้  อ.เมือง จ.น่าน
   
054 774 463  
     
080 671 8750  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
18.763498,100.7623137  
   
     

 

สาขาพะเยา  
   
โฉนดที่ดินเลขที่ 2096 เล่มที่ 21 ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
   
054 480 340  
     
094 617 4002  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
19.1781366,99.900741  
   
     

 

สาขาเชียงราย  
   
โฉนดที่ดินเลขที่ 2096 เล่มที่ 21 ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
   
053 774 112  
     
093 228 0739  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
19.8592378,99.8182332  
   
     

 

สาขาเชียงราย 2  
   
โฉนดที่ดินเลขที่ 6144,6154,6155  ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
   
-  
     
061 781 5460  
     
08.00 น. - 17.00 น.  
     
19.9853517,99.8619847