Thai Chinese (Simplified) English

ขั้นตอนการติดตั้งถังบำบัด

 

  1. ขุดดินให้ได้ความลึกเหมาะสมกับขนาดถัง และตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหกเหลี่ยม หรือเสาเข็มไม้ที่ก้นหลุมเพื่อป้องกันการทรุดตัวของถัง ปรับก้นหลุมด้วยทรายหยาบ และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวนเสาเข็มขึ้นอยู่กับขนาดความจุของถังและพื้นที่ติดตั้งด้วย
  2. วางถังลงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว เติมน้ำให้ถึงระดับท่อน้ำทิ้ง เพื่อป้องไม่ให้ถังบำบัดเกิดการลอยตัวและการยุบตัวของถังจากแรงดันดินและน้ำจากภายนอก
  3. ต่อท่ออ่อน (ท่อ FLEX) เข้าที่ปลายท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งของถังบำบัดและยึดด้วยสายรัดให้แน่น
  4. กลบด้วยดินหรือทรายหยาบ
    *หมายเหตุ ไม่ควรใช้ดินผสมกรวด อิฐหัก เศษไม้ หรือวัสดุหยาบ เป็นวัสดุที่ใช้ในการกลบทำให้ถังเกิดความเสียหายได้
  5. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบปากถัง เพื่อฝังวงแหวนยึดฝาถังไว้กับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเสิรมความแข็งแรงในขณะ ปิด-เปิดฝาถัง (ในกรณ๊ที่ไม่ใช้ฝาเหล็กหรือฝาก ABS ไม่ต้องเทคอนกรีตรอบปากถัง)
  6. ทั้งนี้จะต้องต่อท่อระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทอากาศที่เกิดขึ้นภายในถังได้อย่างสะดวงและกลิ่งไม่ย้อนกลับไปภายในอาคาร


*หมายเหตุ รูปร่างของถังและขนาดอาจแตกต่างจากรุปภาพ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อแผนกควบคุมคุณภาพ 02-8071044 ต่อ 424
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม่ปฎิบัติตามวิธีการติดตั้ง