Thai Chinese (Simplified) English

ขั้นตอนการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน

 

  • พื้นรองก้นถังต้องเรียบและไม่เอียง สามารถรับน้ำหนักนถังได้เต็มก้น
  • ไม่มีเศษหินหรือของแข็งติดพื้นรองก้นถังก่อนทำการติดตั้ง
  • การต่อท่อน้ำออก ต้องยืดท่อหรือมีหมอนรองให้ท่ออยู่ในระดับเดียวกับหน้าแปลนต่อท่อน้ำออก

*หมายเหตุ รูปร่างของถังและขนาดอาจแตกต่างจากรูปภาพประกอบ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายอันเนื่องมาจากไม่ปฎิบัติตามวิธีการติดตั้ง