Contact to us

การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในด้านต่างๆ เช่น ในด้าน เทคโนโลยี การออกแบบ วัสดุ การผลิตที่ทันสมัยโดยมีผลิตภัณฑ์หลักๆ เช่น 

ถังบรรจุน้ำสแตนเลส

  • เป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับ มอก.

ถังบำบัดน้ำเสีย

  • การทดสอบ Loadtest เป็นการทดสอบแรงอัดดิน(ใช้ทดสอบในถังบำบัด)
  • การทดสอบดูดอากาศ เป็นการทดสอบดูดอากาศในถังเพื่อดูการยุบตัวของถัง

ถังบรรจุน้ำโพลีเอทธีลีน

  • วัสดุทีใช้ในการผลิต เป็นวัสดุที่ควบคุมพิเศษโดยกลุ่มปิโตรเคมี เครือซิมเมนต์ไทย(SCG)
  • วัสดุที่ใช้ผลิต  เป็นวัสดุที่ได้รับการออกแบบพัฒนาให้มีความแข็งแรงและสวยงาม (Compound) เหมาะสมในการบรรจุน้ำโดยไม่ก่อให้เกิดสิ่งแปลกปลอม หรือสารตกค้างภายในถัง          
  • วัสดุที่ใช้ผลิต  ผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ผิวของถังยังได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นนอกได้รับการออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงทนต่อสภาพแรงดันที่กระทำต่อถังน้ำส่วนผิวชั้นในจะใช้เนื้อวัสดุแท้ของ Linear Medium Density Polyethylene (LMDPE) ซึ่งไม่มีการผสมสีหรือสารเคมีที่มีพิษต่อรางกาย
  • ผิวของถังได้ออกแบบให้มีเนื้อสองชั้น  คือ  ผิวชั้นนอกเป็นสีฟ้ามีความแข็งแรงทนทาน
  • ต่อสภาพแรงดันที่กระทำต่อถังน้ำ  ส่วนผิวชั้นในเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีสีผสมหรือสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย
  • ตัวถังหล่อเป็นชิ้นเดียวกันตลอดทั้งใบ ไม่มีรอยต่อ ไม่มีแนวตะเข็บหรือเนื้อประสาน มีรายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่มีใยแก้วหลุดร่อนมากับน้ำ