Contact to us

ประวัติบริษัท

ประวัติความเป็นมา

          เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งของผู้ออกแบบผลิตถังน้ำและถังน้ำมันทุกชนิดที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมใหม่ ทันสมัย และมีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานสากลและการให้บริการที่ซื่อตรง สะดวก และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดกับ “ลูกค้า” ที่สำคัญของเรา ทำให้ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา บริษัท เจริญมิตร จำกัด ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นเลิศสู่ลูกค้า

    

          จากจุดเริ่มต้น... คุณสุวิทย์และคุณวรรณี มิตรประเสริฐพร ได้ทดลองผลิตแทงค์น้ำเหล็กสี่เหลี่ยมที่มีคุณภาพ และได้จดทะเบียนเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมิตร” เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2511 จนก้าวสู่การผลิตถังน้ำด้วย Stainless ภายใต้สัญลักษณ์ “ตราเรือใบ” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นรายแรกของประเทศไทย

          เราจึงได้ขยายการผลิตสินค้าใหม่อีกหลากหลายชนิด เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย ถังบรรจุน้ำฝังใต้ดิน ถังบรรจุน้ำโพลีเอทธีลีน ถังเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ตลอดจนรับออกแบบและผลิตถังน้ำและถังน้ำมันทุกชนิด

          ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมิตร ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เจริญมิตร จำกัด” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 และได้ขยายโรงานการผลิตเพิ่มไปยังภูมิภาคอื่น เช่นที่จังหวัดพังงา เชียงใหม่ และขอนแก่น พร้อมสำนักงานขายกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพหนึ่งเดียว จากการรับรองโดย สรอ. ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 Version 2008 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2553 จนถึงปัจจุบัน คุณจึงมั่นใจได้ในทุกผลิตภัณท์ ของเจริญมิตรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและการบริการ

          เรามุ่งมั่นศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี การออกแบบ วัสดุที่ใช้ และขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย จึงทำให้เราเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. ในการผลิตถังบรรจุน้ำแสตนเลส ทำให้คุณมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

- ถังบำบัดน้ำเสีย เราได้ศึกษาและทดสอบแรงอัดดิน Loadtest กับการทดสอบดูดอากาศในถังเพื่อดูการยุบตัวของถัง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการผลิตถังบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

- ถังบรรจุน้ำโพลีเอทธีลีน เป็นผลิตภัณท์ที่ใช้วัสดุในการผลิตควบคุมพิเศษโดยกลุ่มปิโตรเคมีเครือซิเมนไทย (SCG) และได้รับการออกแบบพัฒนาให้มีความแข็งแรงและสวยงาม เหมาะสมในการบรรจุน้ำโดยไม่ก่อให้เกิดสิ่งแปลกปลอมหรือสารตกค้างภายในถัง คุณจึงมั่นใจและไว้วางใจได้ว่าเป็นผลิตภัณท์ที่เหมาะกับครอบครัวและคนที่คุณรัก

ผู้ออกแบบและผลิตถังน้ำ ถังน้ำมันทุกชนิด 

เรารับบริการออกแบบและผลิตถังน้ำและถังน้ำมันทุกชนิด หอถังทรงแชมเปญ รถบรรทุกถังน้ำ ถังน้ำร้อนหุ้มฉนวนงานถังบรรจุของเหลวทุกชนิดทั้งบนดินและใต้ดิน หรืองานตามแบบของหน่วยงานราชการทั่วราชอาณาจักร ด้วยกำลังการผลิตบนเนื้อที่กว่า 30,000 ตารางเมตร จนเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอมา ด้วยมาตรฐานISO 9001:2008 

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือในการวิจัยร่วมกับองค์กรอื่นๆในด้านการพัฒนาสินค้า เช่น

- การวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการผลิตถังบรรจุน้ำดื่มและถังบำบัดน้ำทิ้งที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการแม่พิมพ์หมุนเหวี่ยง โดยทางบริษัทเจริญมิตรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการวิจัยและทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของชิ้นงานถังบรรจุน้ำพลาสติกที่เตรียมจากวัตถุดิบที่มีสารยับยั้งแบคทีเรียผสมอยู่ ซึ่งผลที่ได้คือถังบรรจุน้ำพลาสติกประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งแบคทีเรีย มีการลดลงของเชื้อหรือความสามารถในการกำจัดเชื้อได้ถึง 99.99 %

ตลอดจน โครงการ "การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์ในอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์" ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกลุ่มวิจัย P-PROF ในนามของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี บริษัท เจริญมิตร จำกัด ได้เข้ามาเอื้อเฟื้อโครงการนี้ในฐานะผู้รับจ้างรายย่อย (Sub-contract) ซึ่งทำหน้าให้คำปรึกษา ให้การสนับสนุนการวิจัยในด้านเทคนิคการขึ้นรูปและการทดสอบถังบรรจุน้ำร้อนในโครงการ และ ความร่วมมือด้านวัสดุทีใช้ในการผลิต เป็นวัสดุที่ควบคุมพิเศษโดยกลุ่มปิโตรเคมี เครือซีเมนต์ไทย (SCG)

และยังมีอีกหลากหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อให้ผลิตภัณท์ของบริษัท เจริญมิตร จำกัด เป็นหนึ่งนวตกรรมถังน้ำและถังน้ำมันด้วยเทคโนโลยีที่นำหน้าเหนือคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา

          ตลอดจนด้านการบริหารจัดการบุคลากรของบริษัทที่เราได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราเชื่อว่าถ้า “คนของเรามีความสุข ผลิตภัณท์ย่อมมีคุณภาพ”โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพในการทำงานและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับอย่างดียิ่ง  เพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน เพื่อให้บริษัทแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขาอยู่เสมอ

          ด้วยมาตรฐานใหม่ด้านการบริการ ของบริษัท เจริญมิตร  ในการให้บริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้าของบริษัท เรามีสินค้าให้เลือกมากที่สุด หลากหลายรูปแบบ หลายรุ่น หลายขนาด ที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง หรือแม้กระทั้งการผลิตสินค้าพิเศษเฉพาะความต้องการก็สามารถจัดทำให้ได้ตามความต้องการ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากผลิตภัณท์ได้สูงสุดตลอดจนการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วตรงเวลา ด้วยระบบ GPS ที่ควบคุมเส้นทาง ทำให้เราสามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาแน่นอน พร้อมทั้งทีมงานประกันคุณภาพ เพื่อคอยบริการลูกค้าหลังการขายและหลังส่งมอบสินค้าไปแล้ว เพื่อมุ่งเน้น ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดอยู่เสมอ เราได้อบรมพนักงานขายของเรา ที่จะตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า ด้วยไมตรีจิตที่ดียิ่ง
          โดยมีลูกค้าทั้งภาครัฐบาลและเอกชนและลูกค้ารายย่อย ที่ได้ให้ความไว้วางใจเชื่อมั่นแก่ผลิตภัณท์ของบริษัทเจริญมิตร อย่างดียิ่งเป็นจำนวนมาก และเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี นับเป็นแรงผลักดันให้เราสู่ความเป็นหนึ่งและผู้นำสินค้าด้านนี้อย่างแท้จริง โดยมีอัตราเติบโตยอดขาย สูงขึ้นๆ ตลอดทุกปี

          ปัจจุบันบริษัท เจริญมิตร จำกัด มีโรงงานผลิตและสำนักงานขายมากกว่า 30 สาขา เราพร้อมที่จะให้บริการด้วยสินค้าคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยระบบการจัดการผลิตภัณท์ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งไหนในเมืองไทย เราสามารถจัดหาและนำส่งสินค้าได้ตรงเวลา และส่งผลให้กลุ่มลูกค้าของ เจริญมิตร เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

          เราเป็นหนึ่งด้านผู้ออกแบบ ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ถังบรรจุน้ำพลาสติก ถังบรรจุน้ำสแตนเลส และถังเหล็กบรรจุน้ำและน้ำมันที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่สำคัญเราไม่เคยละเลยเรื่องสิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชนที่อยู่ใกล้ เรามีระบบจัดการบำบัดน้ำเสียที่ดีและร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น

  • โครงการบริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
  • วัดพระบาทน้ำพุ
  • โครงการโรงงานสีขาว

ถึงวันนี้ เรายังคงมุ่งมั่นไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพสินค้าคือบทพิสูจน์ถึงความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต มุ่งมั่นอย่าง จริงจัง และ จริงใจ เพื่อที่สุดของความพึงพอใจแก่ลูกค้า และการให้บริการที่ ดีที่สุดประทับใจตลอดไป


          ก่อนมาเป็นบริษัท เจริญมิตร ในปัจจุบัน แต่เดิมบริษัทฯได้เริ่มต้นจากร้านขายวัสดุเล็กๆ ย่านสามแยกท่าพระ  ที่มีคุณสุวิทย์และคุณวรรณี มิตรประเสริฐพร เป็นเจ้าของร้าน โดยทดลองทำภาชนะบรรจุน้ำเป็นลักษณะถังเหล็กสี่เหลี่ยมหมุดย้ำ โดยเริ่มต้นจากพนักงานเพียง 2 คน และต่อมาได้เริ่มผลิตถังเหล็กหมุดย้ำทรงสี่เหลี่ยมสำหรับบรรจุน้ำ (แทงค์น้ำเหล็ก) เพื่อจำหน่าย

ปี 2511: ได้เริ่มจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน โดยใช้ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมิตร” เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2511
ปี 2524:  คุณสันติ มิตรประเสริฐพร ซึ่งเป็นผู้บริหารของห้างฯ ได้ไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตถังน้ำ Stainless ที่ประเทศไต้หวัน และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตถังน้ำ Stainless ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมิตร
ปี 2538:  ผลิตภัณฑ์ถังน้ำ Stainless ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ถังน้ำ Stainless รายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ภายใต้สัญลักษณ์ “ตราเรือใบ”
ปี 2539:  ได้ผลิตสินค้าใหม่อีกหลายชนิด เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย ถังบรรจุน้ำฝังใต้ดิน ถังบรรจุน้ำโพลีเอทธีลีน ถังเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ตลอดจนรับ  ออกแบบและผลิตถังน้ำและถังน้ำมันทุกชนิด
ปี 2546:  ได้ขยายกิจการโรงงานผลิตที่จังหวัดพังงา 32/5 ม.4 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
ปี 2547:  ได้ยกระดับการบริหารงาน โดยได้เริ่มจัดทำและนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 มาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานคุณภาพ
ปี 2549: ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 เมื่อที่ 27 ม.ค. 2549 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และขยายกิจการโรงงานผลิตที่จังหวัดเชียงใหม่ 16/64  ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ 50220
ปี 2551:  ได้จดทะเบียนแปรสภาพจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมิตร” เป็น “บริษัท เจริญมิตร จำกัด” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยนครลุง 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ปี 2551:  ได้ขยายกิจการโรงงานผลิตที่จังหวัดขอนแก่น 41 ม.7 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000ปี 2553:ได้ Upgrade ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 จาก Version 2000 เป็น Version 2008 และได้รับการรับรองจาก สรอ. เมือวันที่ 24 ก.ย. 2553 จนถึงปัจจุบัน
ปี 2554:  มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546  (Thai Labor-Standard: TLS 8001-2546)


ผู้บริหาร บริษัท เจริญมิตร จำกัด ในปัจจุบัน

1. คุณ สันติ มิตรประเสริฐพร กรรมการผู้จัดการ
2. คุณ เผ่าเทพ พินิจโรคาดูร ผู้จัดการทั่วไป
3. คุณ สุรเชษฐ์ ลัคนาโฆษิต ผู้จัดการ Product 2
4. คุณ เพชรตา ลิขิตโสภี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน


สวัสดิการ
ชุดยูนิฟอร์ม, โบนัส, รถรับส่ง, เงินกู้ยืม, และอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงาน

นโยบายคุณภาพ
เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ส่งมอบสินค้าตามเวลาที่กำหนด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งด้านผู้ออกแบบผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ถังบรรจุน้ำพลาสติก
ถังบรรจุน้ำสแตนเลส และถังเหล็กบรรจุน้ำและน้ำมันที่ดีที่สุด